Главно меню
Your Cart

Този сайт използва бисквитки.

Доставка

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до офис на куриер или дома Ви е в рамките на 3 до 7 работни дни след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени от нашите служители.

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин www.matthome.bg си запазва правото да удължава посочените срокове, като Потребителите са информирани предварително за това от сътрудник на MattHme.Доставката на продуктите, поръчани от нас е безплатна в рамките на Република България, с изключение на случаите, в които Потребителите са уведомени от сътрудник на MattHome за настъпила промяна в това условие или при описани специални условия на продуктовата страница. Доставката се извършва до адрес на клиента, като MattHome и партньорската куриерска фирма не поемат ангажимента до транспортирането на продукта до личната входна врата (при многофамилни сгради) или по внасянето на продукта в дома на клиента.www.matthome.bg може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка.

MattHome не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от www.matthome.bg обстоятелства.При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - при прегледа евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно и да уведоми сътрудник на MattHome на телефон: 0883773737

При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай,че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен сътрудник на MattHome на телефон: 0883773737.

Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.В случаите, когато от www.matthome.bg са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката,MattHome не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката вследствие на подадената невярна информация от Потребителя.При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите ги документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка,www.matthome.bg се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на сътрудник на MattHome на телефон 0883773737  www.matthome.bgси запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.